კულტურა

ქართული კულტურა და ტრადიციები საქართველოს კულტურას საუკუნეების განმავლობაში აყალიბებდა მძიმე, თუმცა მრავალფეროვანი ისტორია, მდიდარი ტრადიციები, ძლიერი ეროვნული თვითშეგნება, ქართულ ენაზე შესრულებული ლიტერატურული მოღვაწეობა ქართულ დამწერლობაზევე დაფუძნებული.
ქართველი ხალხი უკვე დიდი ხანია ცნობილია მათი მუსიკალური ტრადიციებისათვის. ფოლკლორული მუსიკალური კულტურა, რომელიც პოლიფონიურ მუსიკას წარმოადგენდა და შემადგენლობა დამოუკიდებელ ფილიალში გადაიქცა, საეკლესიო მუსიკის გვერდით განვითარდა. ტრადიციულად ქართული სიმღერები შესრულებულია სამი ნაწილის ჰარმონიაში; თუმცა ზოგიერთ რეგიონში მეოთხე ხმა შეიძლება იყოს ჩართული.
ტრადიციული ქართული სიმღერების ტექსტები და მუსიკალური სტრუქტურა ასახავს ადამიანთა ცხოვრების კონკრეტულ აზრებსა და გზებს ორი ათასზე მეტი წლის ისტორიისა და კულტურისა. მაგალითად, ტრადიციული აპარატურის შედგება ერთობლივი სენი ბას ხაზი, რომელიც მხარს უჭერს ერთი ან ორი უმაღლესი სოლო ხაზი, რომელიც წარმოადგენს ინდივიდუალურ და ჯგუფს შორის არსებულ სოციალური მოდელის მახასიათებელს, სადაც ყველას შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და არავის რჩება დაუსაბუთებელი მსმენელი.
სიმღერა ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი ელემენტია. არსებობს სოციალური და სადღესასწაულო ღონისძიებებთან დაკავშირებული სიმღერები. არსებობს სამუშაო სიმღერები, საგზაო სიმღერები, lullabies, საქორწინო სიმღერები, საცეკვაო სიმღერები და სასადილო სიმღერები. ქართული ხალხური სიმღერის ტრადიცია მთელს მსოფლიოში გამოირჩევა როგორც კომპლექსი, უნიკალური, ძალიან ღრმა და უძველესი. ქართული ხალხური მუსიკა მოიცავს სხვადასხვა დიალექტებს, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს სიმღერებს 1, 2, 3, 4, რომელიც შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად ჯგუფად: დასავლეთ ქართულ და აღმოსავლეთ ქართულ ენაზე. აღმოსავლეთ ქართული სიმღერები ხშირად ორი სოლო ზედა ნაწილს და ქვედა ნაწილებს იყენებენ თვითმფრინავების მოქნილ ნოტებს. დასავლური ქართული სიმღერები ხასიათდება გამოხატული პოლიფონიით, რომელსაც ხშირად ჰყავს კომპლექსური მელოდიური სტრუქტურა, რომელიც უგულებელყოფს ჰარმონიულ ჰარმონიას. სტილისტური თვისებები, როგორიცაა "ჯომოდელი" (კიმმარჩული), მოულოდნელი გასაღები ცვლილებები და დისონანსი შეიძლება ჩანდეს უცხო ყურები.
ქართული ცეკვა მსოფლიოში ცნობილია, ისინი გამოირჩევიან მათი არისტოკრატიული თავშეკავებით და პოეზიით: კაცი არის რაინდი, ქალი, როგორც დელიკატური და მადლიერი, როგორც ზღაპარი. თითოეული ცეკვა ასახავს იმ რეგიონის ცხოვრებას, რომელშიც იგი წარმოიშვა და, აქედან გამომდინარე, განსხვავებული და უნიკალურია. მთის ცეკვა, როგორიცაა ხევსურული, ყაზბეგი ან მთიული, განსხვავდება დოლინის ცეკვისგან - მაგალითად, აჭარული და დავური. ლუქსი განსხვავდება თითოეული ცეკვისათვის და წარსულში ტანსაცმელს ჰგავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. სიმონ ვირსალაძემ შეიმუშავა და გააუმჯობესა ქართული ცეკვები. გარდა ამისა, სხვადასხვა ცეკვების ქორეოგრაფიული სტრუქტურა შეიცვალა ეტაპების შესრულებაზე.
ტრადიციული ქართული სიმღერების ტექსტები და მუსიკალური სტრუქტურა ასახავს ადამიანთა
ცხოვრების კონკრეტულ აზრებსა და გზებს ორი ათასზე მეტი წლის განმავლობაში ისტორიისა და კულტურისა. მაგალითად, ტრადიციული ინსტრუმენტი, რომელიც შედგება ერთი ან ორი უმაღლესი სოლო ხაზის მხარდასაჭერად კოლექტიურად შესრულებული ბას ხაზისგან, ასახავს ინდივიდისა და ჯგუფს შორის არსებულ სოციალურ მოდელზე დამახასიათებელ მახასიათებელს, სადაც ყველას შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და არავინ არ დარჩება უხუცესი მსმენელი.

კულტურა

ქართული კულტურა და ტრადიციები საქართველოს კულტურას საუკუნეების განმავლობაში აყალიბებდა მძიმე, თუმცა მრავალფეროვანი ისტორია, მდიდარი ტრადიციები, ძლიერი ეროვნული თვითშეგნება, ქართულ ენაზე შესრულებული ლიტერატურული მოღვაწეობა ქართულ დამწერლობაზევე დაფუძნებული.
ქართველი ხალხი უკვე დიდი ხანია ცნობილია მათი მუსიკალური ტრადიციებისათვის. ფოლკლორული მუსიკალური კულტურა, რომელიც პოლიფონიურ მუსიკას წარმოადგენდა და შემადგენლობა დამოუკიდებელ ფილიალში გადაიქცა, საეკლესიო მუსიკის გვერდით განვითარდა. ტრადიციულად ქართული სიმღერები შესრულებულია სამი ნაწილის ჰარმონიაში; თუმცა ზოგიერთ რეგიონში მეოთხე ხმა შეიძლება იყოს ჩართული.
ტრადიციული ქართული სიმღერების ტექსტები და მუსიკალური სტრუქტურა ასახავს ადამიანთა ცხოვრების კონკრეტულ აზრებსა და გზებს ორი ათასზე მეტი წლის ისტორიისა და კულტურისა. მაგალითად, ტრადიციული აპარატურის შედგება ერთობლივი სენი ბას ხაზი, რომელიც მხარს უჭერს ერთი ან ორი უმაღლესი სოლო ხაზი, რომელიც წარმოადგენს ინდივიდუალურ და ჯგუფს შორის არსებულ სოციალური მოდელის მახასიათებელს, სადაც ყველას შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და არავის რჩება დაუსაბუთებელი მსმენელი.
სიმღერა ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი ელემენტია. არსებობს სოციალური და სადღესასწაულო ღონისძიებებთან დაკავშირებული სიმღერები. არსებობს სამუშაო სიმღერები, საგზაო სიმღერები, lullabies, საქორწინო სიმღერები, საცეკვაო სიმღერები და სასადილო სიმღერები. ქართული ხალხური სიმღერის ტრადიცია მთელს მსოფლიოში გამოირჩევა როგორც კომპლექსი, უნიკალური, ძალიან ღრმა და უძველესი. ქართული ხალხური მუსიკა მოიცავს სხვადასხვა დიალექტებს, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს სიმღერებს 1, 2, 3, 4, რომელიც შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად ჯგუფად: დასავლეთ ქართულ და აღმოსავლეთ ქართულ ენაზე. აღმოსავლეთ ქართული სიმღერები ხშირად ორი სოლო ზედა ნაწილს და ქვედა ნაწილებს იყენებენ თვითმფრინავების მოქნილ ნოტებს. დასავლური ქართული სიმღერები ხასიათდება გამოხატული პოლიფონიით, რომელსაც ხშირად ჰყავს კომპლექსური მელოდიური სტრუქტურა, რომელიც უგულებელყოფს ჰარმონიულ ჰარმონიას. სტილისტური თვისებები, როგორიცაა "ჯომოდელი" (კიმმარჩული), მოულოდნელი გასაღები ცვლილებები და დისონანსი შეიძლება ჩანდეს უცხო ყურები.
ქართული ცეკვა მსოფლიოში ცნობილია, ისინი გამოირჩევიან მათი არისტოკრატიული თავშეკავებით და პოეზიით: კაცი არის რაინდი, ქალი, როგორც დელიკატური და მადლიერი, როგორც ზღაპარი. თითოეული ცეკვა ასახავს იმ რეგიონის ცხოვრებას, რომელშიც იგი წარმოიშვა და, აქედან გამომდინარე, განსხვავებული და უნიკალურია. მთის ცეკვა, როგორიცაა ხევსურული, ყაზბეგი ან მთიული, განსხვავდება დოლინის ცეკვისგან - მაგალითად, აჭარული და დავური. ლუქსი განსხვავდება თითოეული ცეკვისათვის და წარსულში ტანსაცმელს ჰგავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. სიმონ ვირსალაძემ შეიმუშავა და გააუმჯობესა ქართული ცეკვები. გარდა ამისა, სხვადასხვა ცეკვების ქორეოგრაფიული სტრუქტურა შეიცვალა ეტაპების შესრულებაზე.
ტრადიციული ქართული სიმღერების ტექსტები და მუსიკალური სტრუქტურა ასახავს ადამიანთა
ცხოვრების კონკრეტულ აზრებსა და გზებს ორი ათასზე მეტი წლის განმავლობაში ისტორიისა და კულტურისა. მაგალითად, ტრადიციული ინსტრუმენტი, რომელიც შედგება ერთი ან ორი უმაღლესი სოლო ხაზის მხარდასაჭერად კოლექტიურად შესრულებული ბას ხაზისგან, ასახავს ინდივიდისა და ჯგუფს შორის არსებულ სოციალურ მოდელზე დამახასიათებელ მახასიათებელს, სადაც ყველას შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და არავინ არ დარჩება უხუცესი მსმენელი.info@smiletravel.ge


  • SMILE TRAVEL GEORGIA © 2016 ყველა უფლება დაცულია.